لیست قیمت ست کنترل فشار

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

33951898-33951594

مدل

حداکثر امپر

A

حداکثر توان

KW

دامنه فشار 

Bar

کابل برق مانومتر پریزدار قابلیت تنظیم زاویه ورودی به خروجی سازنده

قیمت

تومان

PC-13 10 1.1 1.5-10 --- دارد --- --- 90 استریم - چینی 320.00
PC-13A 10 1.1 1.5-10 --- دارد --- دارد 90 استریم - چینی 325.000
PC-12 10 1.1 1.5-10 --- دارد --- --- 90 استریم - چینی 320.00
PC-13B 10 1.1 1.5-10 یک متر دارد دارد --- 90 استریم - چینی ---
PC-10 10 1.1 1.5-10 0.2 متر --- --- --- 180  استریم-چینی 322.000
PC-10P 30 2.2 1.5-10 --- --- --- --- 180 استریم -چینی  ---
PC-19A 10 1.1 1.5-10 0.5 متر دارد دارد دارد 180  چینی 355.000
PS-07 30 2.2 1.5-10 یک متر دارد --- دارد 180 استریم - چینی --- 
hidromatic 12 1.8 1.5-10 --- دارد --- --- 180 پنتاکس- ایتالیا --- 
hidrotank 12 1.8 1.5-10 --- دارد --- دارد 180 پنتاکس - ایتالیا ---
FLOW 12 1.8 1.5-10 --- دارد --- دارد 180 فلو-ایران 320.000
RoYAL 12 1.1 1.5-10 --- دارد --- دارد 180 پارس - ایران 310.000
Template Design:Dima Group