پمپ ابارا

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با ما تماس بگیرید.

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه خروجی(اینچ)

قیمت

(ريال)

1

Best one MA

کفکش تمام استیل تکفاز

0.33

8.3

10.2

"1,1/4

8.100.000

2

Best2M

کفکش تمام استیل تکفاز

0.75

12.2

15.6

"1,1/2

14.950.000

3

Best3M

کفکش تمام استیل تکفاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

15.370.000

4

Best4M

کفکش تمام استیل تکفاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

15.990.000

5

Best3T

کفکش تمام استیل سه فاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

15.200.000

6

Best4T

کفکش تمام استیل سه فاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

15.600.000

7

Best5T

کفکش تمام استیل سه فاز

2

18.4

21.6

"1,1/2

16.250.000

8

DW100MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

10.6

36

"2

28.100.000

9

DW100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

10.6

36

"2

27.000.000

10

DW150MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

13.1

42

"2

30.180.000

11

DW150T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1.5

13.1

42

"2

31.250.000

12

DW200T

لجن کش تمام استیل سه فاز

2

16.6

48

"2

35.630.000

13

DW300T

لجن کش تمام استیل سه فاز

3

20

54

"2

43.390.000

14

DWVOX1 50MA

لجن کش ورتکس تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

10.2

36

"2

32.000.000

15

Right75MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

0.75

7.8

14.4

"1,1/2

12.950.000

16

Right100M10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

14.700.000

17

Right100MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

15.120.000

18

Right100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

9.5

18

"1,1/2

14.400.000

19

IDROGO40-10M

کفکش شناور تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

54.1

4.8

"1,1/4

18.000.000

20

IDROGO40-10M/A

کفکش شناوراستیل تکفازفلوتردار

1

54.1

4.8

"1,1/4

18.500.000

21

IDROGO40-21M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

19.350.000

22

IDROGO40-12M/A

کفکش شناور استیل تکفاز فلوتردار

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

19.800.000

23

IDROGO40-15M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

21.000.000

24

IDROGO40-15M/A

کفکش شناوراستیل تکفاز فلوتردار

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

21.550.000

25

IDROGO40-15T

کفکش شناوراستیل سه فاز

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

20.800.000

26

IDROGO80-20T

کفکش شناور استیل سه فاز

2

68.4

7.2

"1,1/4

21.750.000

27

80 DML 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی

3

13.1

96

"3

60.000.000

28

80 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

96

"3

61.550.000

29

80 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7

21.5

96

"3

85.300.000

30

80 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

24.9

96

"3

96.960.000

31

80 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.2

96

"3

129.450.000

32

80 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

36.5

96

"3

135.490.000

33

80 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

96

"3

190.000.000

34

100 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

144

"4

64.800.000

35

100 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

144

"4

85.300.000

36

100 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

25.3

144

"4

97.220.000

37

100 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

150

"4

129.700.000

38

100 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

150

"4

132.000.000

39

100 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

150

"4

191.100.000

40

150 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

204

"6

86.000.000

41

150 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

26.3

240

"6

97.200.000

42

150 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

270

"6

133.000.000

43

150 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

300

"6

138.000.000

44

150 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

330

"6

195.150.000

45

65 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار

2

14

24

"2 1/2

40.100.000

46

80 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

2

9.5

54

"3

40.880.000

47

80 DF 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

3

14.5

66

"3

44.190.000

48

80 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

18.5

69

"3

47.000.000

49

100 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

11

120

"4

55.800.000

50

100 DF 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

7.5

16

132

"4

69.000.000

51

100 DF 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

10

22

135

"4

74.500.000

52

OM 4N4-18/1.5

شناور استیل تک فاز

2

114

5.7

"1,1/4

21.000.000

53

OM 4N10-8/1.5

شناور استیل تک فاز

2

52

14.4

"2

20.470.000

54

OM 4N10-12/2.2

شناور استیل تک فاز

3

70

14.4

"2

23.500.000

55

ONK 100M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1

62

2.7

"1

9.730.000

56

ONK 150M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1.5

102

2.7

"1

12.150.000

57

Motor M6P

الکتروموتور شناور

5

-----

-----

-----

31.000.000

58

Motor M6P

الکتروموتور شناور

7.5

-----

-----

-----

34.350.000

 59

Motor M6P

الکتروموتور شناور

10

-----

-----

-----

24.250.000

60

Motor M6P

الکتروموتور شناور

15

-----

-----

-----

57.720.000

61

Motor M6G

الکتروموتور شناور

20

-----

-----

-----

61.630.000

62

Motor M6G

الکتروموتور شناور

25

-----

-----

-----

74.250.000

63

Motor M8

الکتروموتور شناور

30

-----

-----

-----

77.800.000

64

Motor M8

الکتروموتور شناور

40

-----

-----

-----

115.090.000

65

Motor M8

الکتروموتور شناور

50

-----

-----

-----

123.500.000

66

Motor M8

الکتروموتور شناور

60

-----

-----

-----

137.800.000

67

Motor M10

الکتروموتور شناور

75

-----

-----

-----

154.920.000

68

Motor M10

الکتروموتور شناور

85

-----

-----

-----

179.800.000

69

Motor M10

الکتروموتور شناور

100

-----

-----

-----

185.740.000

70

Motor M10

الکتروموتور شناور

125

-----

-----

-----

248.350.000

71

Motor M10

الکتروموتور شناور

150

-----

-----

-----

257.340.000

72

Motor M10

الکتروموتور شناور

175

-----

-----

-----

314.800.000

73

Motor M10

الکتروموتور شناور

200

-----

-----

-----

333.690.000

74

PERLA3MA10M

الکتروپمپ کفکش مستغرق

0.3

6.4

5.4

"1

4.450.000

 

الکتروپمپ شناور تمام استیل فابریک ابارا 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

فابریک ابارا (تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

15.700.000

2

4EBS-0218

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

19.000.000

3

4EBS-0223

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

19.960.000

4

4EBS-0233

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

22.900.000

5

4EBS-0248

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

34.700.000

6

4EBS-0312

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

16.500.000

7

4EBS-0318

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

19.810.000

8

4EBS-0325

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

21.600.000

9

4EBS-0325

فابریک ابارا (سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

21.200.000

10

4EBS-0333

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

24.300.000

11

4EBS-0333

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

24.000.000

12

4EBS-0345

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

39.200.000

13

4EBS-0512

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

19.520.000

14

4EBS-0517

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

19.900.000

15

4EBS-0525

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

23.800.000

16

4EBS-0525

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

23.000.000

17

4EBS-0805

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

19.110.000

18

4EBS-0807

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

19.400.000

19

4EBS-0807

فابریک ابارا (سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

19.290.000

20

4EBS-0815

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

30.400.000

21

4EBS-0815

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

30.160.000

22

4EBS-0818

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

34.700.000

23

4EBS-0825

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

39.200.000

24

4EBS-0837

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

48.200.000

25

4EBS-0844

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

54.500.000

26

4EBS-1405

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

23.510.000

27

4EBS-1407

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

25.900.000

28

4EBS-1407

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

25.570.000

29

4EBS-1410

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

31.180.000

30

4EBS-1413

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

34.700.000

31

4EBS-1418

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

48.800.000

32

4EBS-1704

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

27.860.000

33

4EBS-1705

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

31.550.000

34

4EBS-1710

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

49.000.000

35

4EBS-1713

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

53.600.000

36

4EBS-1717

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

62.710.000

37

4EBS-3006

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

48.000.000

38

4EBS-3013

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

112-70

23-37

"3

"6

60.000.000

39

4EBS-3021

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

138.230.000

40

4EBS-4605

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

47.000.000

41

4EBS-4607

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

75-36

34-60

"4

"6

77.440.000

42

4EBS-4610

فابریک ابارا (سه فاز)

15

20

100-51

34-60

"4

"6

86.200.000

43

4EBS-4612

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

91.000.000

44

4EBS-6006

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

63-32

40-70

"4

"6

75.960.000

45

4EBS-6012

فابریک ابارا (سه فاز)

22

30

120-64

40-70

"4

"6

133.150.000

 

 

 

 

 لیست قیمت پمپ شناور تمام استیل فابریک

 

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

7.600.000

2

4EBS-0218

ابارا(تکفاز

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

7.920.000

3

4EBS-0223

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

9.100.000

4

4EBS-0233

ابارا(سه فاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

11.350.000

5

4EBS-0248

ابارا(سه فاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

22.930.000

6

4EBS-0312

ابارا(سه فاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

7.500.000

7

4EBS-0318

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

7.950.000

8

4EBS-0325

ابارا(سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

9.600.000

9

4EBS-0333

ابارا(سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

11.100.000

10

4EBS-0345

ابارا(سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

21.900.000

11

4EBS-0512

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

7.500.000

12

4EBS-0517

ابارا(سه فاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

8.290.000

13

4EBS-0525

ابارا(سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

9.670.000

14

4EBS-0805

ابارا(سه فاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

7.700.000

15

4EBS-0807

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

7.920.000

16

4EBS-0815

ابارا(سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

14.900.000

17

4EBS-0818

ابارا(سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

15.250.000

18

4EBS-0825

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

15.400.000

19

4EBS-0837

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

29.600.000

20

4EBS-0844

ابارا

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

33.270.000

21

4EBS-1405

ابارا

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

11.800.000

22

4EBS-1407

ابارا

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

12.500.000

23

4EBS-1410

ابارا

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

13.750.000

24

4EBS-1413

ابارا

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

13.460.000

25

4EBS -1418

ابارا

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

25.950.000

26

6EBS-1704

ابارا

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

12.500.000

27

6EBS-1705

ابارا

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

15.490.000

28

6EBS-1710

ابارا

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

22.550.000

29

6EBS-1713

ابارا

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

34.600.000

30

6EBS-1717

ابارا

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

40.300.000

31

6EBS-3006

ابارا

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

21.400.000

32

6EBS-3013

ابارا

11

15

112-70

23-37

"3

"6

41.450.000

33

6EBS-3021

ابارا

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

72.730.000

34

6EBS-4605

ابارا

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

22.210.000

35

6EBS-4607

ابارا

11

15

75-36

34-60

"4

"6

27.150.000

36

6EBS-4610

ابارا

15

20

100-51

34-60

"4

"6

40.600.000

37

6EBS-4612

ابارا

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

50.300.000

38

6EBS-6006

ابارا

11

15

63-32

40-70

"4

"6

29.600.000

39

6EBS-6012

ابارا

22

30

120-64

40-70

"4

"6

47.130.000

 

 

  لیست قیمت  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا

 

ردیف

مدل

الکتروموتور

قدرت

(HP)

قیمت

(ريال)

1

OYM 0.75

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

9.200.000

2

OYM 1.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.75

1

9.600.000

3

OYM 1.50

الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.1

1.5

10.100.000

4

OYM 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.5

2

10.900.000

5

OYM 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

2.2

3

14.500.000

6

OYT 1.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

9.780.000

7

OYT 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.5

2

10.500.000

8

OYT 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

2.2

3

14.100.000

9

OYT 4.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

3

4

19.500.000

10

OYT 5.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

4

5.5

21.700.000

11

OYT 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

24.000.000

12

OYT 10.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

37.250.000

13

OY6 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

41.200.000

14

OY6 10.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

43.900.000

15

OY6 15.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

11

15

50.000.000

16

OY6 20.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

15

20

54.000.000

17

OY6 25.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

18.5

25

61.000.000

18

OY6 30.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

22

30

67.000.000

 

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه ورودی (اینچ)

دهانه خروجی (اینچ)

قیمت

(ريال)

1

CD70-05T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

11.250.000

2

CD70-12T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

1.2

35

4.8

"1,1/4

"1

12.000.000

3

CD90-10T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

11.730.000

4

CD120-12T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

11.950.000

5

CD200-20T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

2

31

15

"1,1/2

"1

13.000.000

6

CD200-25T

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

2.5

38

15

"1,1/2

"1

16.300.000

7

CDM70/05

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

11.400.000

8

CDM70/07

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

0.75

28

4.8

"1,1/4

"1

11.870.000

9

CDM90/10

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

12.000.000

10

CDM120/07

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

0.75

20.5

10.8

"1,1/4

"1

11.770.000

11

CDM120/12

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

12.300.000

12

CDM120/20

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

2

37.5

9.6

"1,1/4

"1

12.820.000

13

CDM200/12

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

1.2

20.6

15

"1,1/2

"1

12.140.000

14

CDM200/20

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

2

31

15

"1,1/2

"1

15.150.000

15

2CD70-12T

تمام استیل دو پروانه سه قاز

1.2

44.5

4.8

"1,1/4

"1

15.380.000

16

2CD70-15T

تمام استیل دو پروانه سه قاز

1.5

52.5

4.8

"1,1/4

"1

16.845.000

17

2CDM70/20

لجن کش تمام استیل تکفاز

2

60

4.8

"1,1/4

"1

17.200.000

18

2CD120-15T

تمام استیل دو پروانه سه فاز

1.5

42

9

"1,1/4

"1

19.500.000

19

2CDM120/20

تمام استیل دو پروانه تکفاز

2

51.5

9

"1,1/4

"1

20.600.000

20

CDX70/05T

الکتروپمپ استیل سه فاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

7.140.000

21

CDX70/07T

الکتروپمپ استیل سه فاز

0.75

28

4.8

"1,1/4

"1

7.450.000

22

CDX90/10T

الکتروپمپ استیل سه فاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

7.860.000

23

CDX120/07T

الکتروپمپ استیل سه فاز

0.75

20.5

10.8

"1,1/4

"1

7.500.000

24

CDX120/12T

الکتروپمپ استیل سه فاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

9.820.000

25

CDX120/20T

الکتروپمپ استیل سه فاز

2

37.5

9.6

"1,1/4

"1

12.240.000

26

CDX200/12T

الکتروپمپ استیل سه فاز

1.2

20.6

15

"1,1/2

"1

11.800.000

27

CDX200/20T

الکتروپمپ استیل سه فاز

2

31

15

"1,1/2

"1

12.660.000

28

CDX200/25T

الکتروپمپ استیل سه فاز

2.5

38

15

"1,1/2

"1

13.500.000

29

CDXM70-05

الکتروپمپ استیل تکفاز

0.5

20.7

5.4

"1,1/4

"1

9.380.000

30

CDXM70-07

الکتروپمپ استیل تکفاز

0.75

28

4.8

"1,1/4

"1

9.770.000

31

CDXM90-10

الکتروپمپ استیل تکفاز

1

30.3

6.6

"1,1/4

"1

9.860.000

32

CDXM120-07

الکتروپمپ استیل تکفاز

0.75

20.5

10.8

"1,1/4

"1

9.860.000

33

CDXM120-12

الکتروپمپ استیل تکفاز

1.2

29.5

9.6

"1,1/4

"1

10.270.000

34

CDXM120-20

الکتروپمپ استیل تکفاز

2

37.5

9.6

"1,1/4

"1

11.600.000

35

CDXM200/12

الکتروپمپ استیل تکفاز

1.2

20.6

15

"1,1/2

"1

10.910.000

36

CDXM200/20

الکتروپمپ استیل تکفاز

2

31

15

"1,1/2

"1

12.110.000

37

2CDXM70/20

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

2

60

4.8

"1,1/4

"1

14.390.000

38

2CDXM120/20

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

2

51.5

9

"1,1/4

"1

14.710.000

39

2CDX70/12T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

1.2

44.5

4.8

"1,1/4

"1

12.990.000

40

2CDX70/15T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

1.5

52.5

4.8

"1,1/4

"1

13.250.000

41

2CDX70/20T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

2

60

4.8

"1,1/2

"1

14.000.000

42

2CDX120/15T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

1.5

42

9

"1,1/2

"1

13.330.000

43

2CDX120/20T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

2

51.5

9

"1,1/4

"1

14.500.000

44

2CDX120/30T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

3

59

9

"1,1/4

"1

23.250.000

45

2CDX120/40T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

4

68.5

9

"1,1/4

"1

24.700.000

46

2CDX200/30T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

3

52

12.6

"1,1/2

"1

23.610.000

47

2CDX200/40T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

4

62.5

12.6

"1,1/2

"1

23.980.000

48

2CDX200/50T

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

5

71.5

12.6

"1,1/2

"1

25.400.000

49

CompactAM15

الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز

1.5

79

4.8

"1

"1

11.920.000

50

CompactBM15

الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز

1.5

58

7.2

"1,1/4

"1

11.750.000

51

DOW150M

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز

1.5

9.5

33

"2

"2

17.350.000

52

DOW150T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

1.5

9.5

33

"2

"2

16.150.000

53

DOW200M

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه بازتکفاز

2

12.7

42

"2

"2

17.620.000

54

DOW200T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

2

12.7

42

"2

"2

17.530.000

55

DOW300T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

3

15

57

"2,1/2

"2

18.600.000

56

DOW400T

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

4

17.5

66

"2,1/2

"2

19.980.000

57

EVM3-9F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

1.5

84

4.5

"1

"1

50.360.000

58

EVM3-11F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

1.5

102

4.5

"1

"1

52.270.000

59

EVM3-13F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

2

121

4.5

"1

"1

57.142.000

60

EVM3-15F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

2

140

4.5

"1

"1

59.800.000

61

EVM3-18F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

167

4.5

"1

"1

62.480.000

62

EVM3-22F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

205

4.5

"1

"1

69.540.000

63

EVM3-26F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

242

4.5

"1

"1

74.160.000

64

EVM5-6F5/1.1

استیل  ایستاده سه فاز

1.5

60.5

7.8

"1,1/4

"1,1/4

48.660.000

65

EVM5-7F5/1.5

استیل  ایستاده سه فاز

2

70.5

7.8

"1,1/4

"1,1/4

49.800.000

66

EVM5-8F5/1.5

استیل  ایستاده سه فاز

2

80.5

7.8

"1,1/4

"1,1/4

51.250.000

67

EVM5-10F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

102

7.8

"1,1/4

"1,1/4

59.740.000

68

EVM5-11F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

113

7.8

"1,1/4

"1,1/4

63.050.000

69

EVM5-12F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

123

7.8

"1,1/4

"1,1/4

64.100.000

70

EVM5-14F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

143

7.8

"1,1/4

"1,1/4

67.480.000

71

EVM5-16F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

164

7.8

"1,1/4

"1,1/4

74.130.000

72

EVM5-18F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

184

7.8

"1,1/4

"1,1/4

77.870.000

73

EVM5-19F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

194

7.8

"1,1/4

"1,1/4

79.780.000

74

EVM5-22F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

225

7.8

"1,1/4

"1,1/4

92.750.000

75

EVM5-24F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

246

7.8

"1,1/4

"1,1/4

99.680.000

76

EVM10 6F5/2.2

استیل  ایستاده سه فاز

3

66

15

"1,1/2

"1,1/2

60.200.000

77

EVM10 8F5/3.0

استیل  ایستاده سه فاز

4

88

15

"1,1/2

"1,1/2

71.440.000

78

EVM10-10 F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

110

15

"1,1/2

"1,1/2

77.000.000

79

EVM10-11 F5/4.0

استیل  ایستاده سه فاز

5.5

121

15

"1,1/2

"1,1/2

78.780.000

80

EVM10-12 F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

134

15

"1,1/2

"1,1/2

86.250.000

81

EVM10-14 F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

157

15

"1,1/2

"1,1/2

89.900.000

82

EVM10-15 F5/5.5

استیل  ایستاده سه فاز

7.5

168

15

"1,1/2

"1,1/2

95.150.000

83

EVM10-16 F5/7.5

استیل  ایستاده سه فاز

10

179

15

"1,1/2

"1,1/2

103.000.000

84

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 10-18 F 5/7.5

10

202

15

"1,1/2

"1,1/2

135.000.000

85

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 10-20 F 5/7.5

10

224

15

"1,1/2

"1,1/2

142.410.000

86

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 10-22 F5/11

15

246

15

"1,1/2

"1,1/2

182.000.000

87

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 4F 5/4. 0

5.5

04

24

"2

"2

94.760.000

88

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 5F  5/5.5

7.5

80

24

"2

"2

105.730.000

89

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 6F 5/5.5

7.5

96

24

"2

"2

107.600.000

90

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18 7F 5/7.5

10

112

24

"2

"2

129.500.000

91

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-8 F5/7.5

10

128

24

"2

"2

133.280.000

92

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-10 F5/11

15

162

24

"2

"2

158.960.000

93

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-12 F5/11

15

194

24

"2

"2

167.970.000

94

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-14F 5/15

20

227

24

"2

"2

182.870.000

95

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-15 F 5/15

20

243

24

"2

"2

188.560.000

96

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 18-16 F 5/15

20

259

24

"2

"2

201.800.000

97

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 32-5-3 F 5/11

15

104

42

"2.5

"2.5

209.860.000

98

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 32 -14-3 F5/30

40

307

42

"2.5

"2.5

399.450.000

99

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 64-3-0 F5/18 

25

88

84

"4

"4

281.230.000

100

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 64-5-3 F5/30

40

130

84

"4

"4

453.680.000

101

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVM 64-6-3-F 5/30 

40

159

84

"4

"4

474.650.000

102

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-11 F 5/1.1 

1.5

102

4.5

"1

"1

49.720.000

103

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-13 F 5/1.5 

2

121

4.5

"1

"1

52.160.000

104

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-15 F 5/1.5 

2

140

4.5

"1

"1

52.900.000

105

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3-18 F 5/2.2

3

167

4.5

"1

"1

64.130.000

106

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3.22 F5/2.2

3

205

4.5

"1

"1

68.290.000

107

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 3.26 F5/3

4

242

4.5

"1

"1

73.450.000

108

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-11 F5/2.2

3

113

7.8

"1.1/4

"1.1/4

56.450.000

109

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-12 F5/2.2

3

123

7.8

"1.1/4

"1.1/4

59.340.000

110

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-14 F5/2.2

4

143

7.8

"1.1/4

"1.1/4

63.190.000

111

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-16 F5/2.2

4

164

7.8

"1.1/4

"1.1/4

67.370.000

112

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-18 F 5/4

5.5

184

7.8

"1.1/4

"1.1/4

74.750.000

113

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML  5-19  F5/4

5.5

194

7.8

"1.1/4

"1.1/4

78.450.000

114

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML  5-22  F5/4

5.5

225

7.8

"1.1/4

"1.1/4

92.820.000

115

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 5-24   F 5/5.5

7.5

246

7.8

"1.1/4

"1.1/4

97.480.000

116

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-11  F5/4

5.5

121

15

"1  1/2

"1  1/2

79.000.000

117

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-12 F5/5.5

7.5

134

15

"1  1/2

"1  1/2

90.750.000

118

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-14 F5/5.5

7.5

157

15

"1  1/2

"1  1/2

98.180.000

119

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-15 F5/5.5

7.5

168

15

"1  1/2

"1  1/2

115.600.000

120

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-16  F5/7.5

10

179

15

"1  1/2

"1  1/2

119.480.000

121

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML10-18 F5/7.5

10

202

15

"1  1/2

"1  1/2

140.230.000

122

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-20 F5/7.5

10

224

15

"1  1/2

"1  1/2

149.440.000

123

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 10-22  F5/11

15

246

15

"1  1/2

"1  1/2

185.000.000

124

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-10  F5/11

15

162

24

"2

"2

162.300.000

125

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-12 F 5/11

15

194

24

"2

"2

169.000.000

126

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-14 F 5/15

20

227

24

"2

"2

195.210.000

127

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-15 F 5/15

20

243

24

"2

"2

197.230.000

128

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML 18-16 F5/15

20

259

24

"2

"2

221.800.000

129

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVML  64-6-3 F5/30

40

159

84

"4

"4

54.150.000

130

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 3-13 F5/1.5

2

121

4.5

"1

"1

54.800.000

131

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 3-15 F 5/1.5

2

140

4.5

"1

"1

55.160.000

132

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 3-18  F 5/2.2

2

167

4.5

"1

"1

66.200.000

133

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG   5   10 F5/2.2

3

102

7.8

"1  1/4

"1  1/4

61.310.000

134

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  5 -14 F 5/3

4

143

7.8

"1  1/4

"1  1/4

69.260.000

135

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG   5-16 F 5/3

4

164

7.8

"1  1/4

"1  1/4

70.900.000

136

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 5-19 F5/4

5

194

7.8

"1  1/4

"1  1/4

74.150.000

137

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 5-22 F 5/4.0

5

225

7.8

"1  1/4

"1  1/4

94.000.000

138

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 10 8F 5/3

4

88

15

"1  1/2

"1  1/2

70.000.000

139

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 10-10 F 5/4

5.5

110

15

"1  1/2

"1  1/2

72.000.000

140

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  10-14 F5/5.5

7.5

157

15

"1  1/2

"1  1/2

115.000.000

141

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  10-15  F5/5.5

7.5

168

15

"1  1/2

"1  1/2

129.000.000

142

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 10-16 F5/7.5

10

179

15

"1  1/2

"1  1/2

137.000.000

143

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 5-24   F 5/5.5

10

202

15

"1  1/2

"1  1/2

144.300.000

144

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18 6F  5/5.5

7.5

96

24

"2

"2

105.000.000

145

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18 7F 5/7.5

10

112

24

"2

"2

109/600.000

146

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18 8F 5/7.5

10

128

24

"2

"2

111.500.000

147

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18-10 F5/11

15

162

24

"2

"2

156.200.000

148

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18-12F5/11

15

194

24

"2

"2

165.900.000

149

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 18-16 F5/15

20

259

24

"2

"2

188.100.000

150

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 4-0F 5/7.5

10

90.5

42

"21.2

"21.2

138.250.000

151

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 5-0F 5/11

15

113

42

"21.2

"21.2

180.000.000

152

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 6 -0F 5/11

15

136

42

"21.2

"21.2

189.440.000

153

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 327-0F 5/15

20

140

42

"21.2

"21.2

195.500.000

154

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32 -8-0 F5/15

20

181

42

"21.2

"21.2

194.720.000

155

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32-10-1 F5/18.5 

25

223

42

"21.2

"21.2

227.910.000

156

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 32-13-3 F5/30

40

294

42

"21.2

"21.2

382.000.000

157

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 45 4-0F 5/15 

20

108

60

    "3

    "3

215.860.000

158

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG 45 4-2F 5/15 

20

96

60

    "3

    "3

216.900.000

159

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  45 5-2F 5/18.5

26

123

60

    "3

    "3

23.790.000

160

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

EVMG  45 6-2F 5/22

30

150

60

    "3

    "3

282.800.000

161

الکترو پمپ   تمام استیل ایستاده خودمکش تکفاز

JEM 150M

1.5

60

4.5

1.1/4

"1

17.930.000

162

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-125. 1.1

1.5

22.5

20

"2

"1.1/4

28.650.000

163

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-160 1.5

2

29.5

20

"2

"1.1/4

33.080.000

164

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-125 2.2

3

37

20

"2

"1.1/4

25.090.000

165

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 3.0

4

44

20

"2

"1.1/4

27.400.000

166

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 4.0

5.5

55

22

"2

"1.1/4

28.690.000

167

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 5.5

7.5

70.5

18

"2

"1.1/4

43.150.000

168

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 32-200 7.5

10

70.5

27

"1.1/2

"1.1/2

45.460.000

169

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40- 125 1.5

2

20

42

"2. 1/2

"1.1/2

23.500.000

170

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-125   2.2

3

26.5

42

"2. 1/2

"1.1/2

24.000.000

171

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-160 3.3

4

31

42

"2. 1/2

"1.1/2

27.000.000

172

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-160  4.0

5.5

40

42

"2. 1/2

"1.1/2

29.340.000

173

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-200 5.5

7.5

47

42

"2. 1/2

"1.1/2

48.200.000

174

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-200 7.5

10

58

42

"2. 1/2

"1.1/2

50.400.000

175

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 40-200   11

15

72

42

"2. 1/2

"1.1/2

75.950.000

176

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-125  3.0

4

22

72

"2. 1/2

"2

27.990.000

177

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-125  4.0

5.5

26.5

72

"2. 1/2

"2

31.500.000

178

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-160  5.5

7.5

33

72

"2. 1/2

"2

45.700.000

179

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-160  7.5

10

40

72

"2. 1/2

"2

48.000.000

180

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 50-200  9.2

12.5

53

72

"2. 1/2

"2

55.500.000

181

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM  50-200  11

15

59

72

"2. 1/2

"2

61.300.000

182

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM50-200  15

20

72

72

"2. 1/2

"2

74.250.000

183

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-125 4.0

5.5

22.5

108

"3

"2. 1/2

47.180.000

184

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-125 5.5

7.5

27

114

"3

"2. 1/2

54.900.000

185

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM65-125 7.5

10

32

120

"3

"2. 1/2

57.000.000

186

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-160 9.2

12.5

36.5

126

"3

"2. 1/2

67.900.000

187

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-160   11

16

40.5

132

"3

"2. 1/2

74.000.000

188

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-160   15

20

48

132

"3

"2. 1/2

81.500.000

189

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM  65-200 15

20

54

126

"3

"2. 1/2

84.600.000

190

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM65-200 18.5

25

60.5

132

"3

"2. 1/2

99.340.000

191

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LM 65-200  22

30

 67

132

"3

"2. 1/2

99.840.000

192

الکترو پمپ استیل 316 سه فاز

3LMH 80-160 11

15

29

204

"4

"3

103.000.000

193

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LM 80-160 11

15

29

204

"4

"3

96.000.000

194

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LMH 80-160  15

20

35

228

"4

"3

109.100.000

195

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LM 80-160  15

20

35

228

"4

"3

120.000.000

196

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LMH 80-160 18.5

25

40

240

"4

"3

149.700.000

197

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3LM 80-160 18.5

25

40

240

"4

"3

127.710.000

198

پمپ استیل 304 بدون موتور

3PF 40-125

---

---

---

"2. 1/2

"1. 1/2

30.640.000

199

پمپ استیل 316 بدون موتور

3PF 40-160

---

---

---

"2. 1/2

"1. 1/2

31.790.000

200

پمپ استیل 316  بدون موتور

3LPF 32-125

---

---

---

    "2

"1. 1/4

32.700.000

201

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 32-160

---

---

---

    "2

"1. 1/4

34.850.000

202

پمپ استیل  316بدون موتور

3LPF 32-200

---

---

---

    "2

"1. 1/4

35.990.000

203

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 40-125

---

---

---

" 2. 1/2

"1. 1/2

34.800.000

204

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 40-160

---

---

---

" 2. 1/2

"1. 1/2

35.650.000

205

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 40-200

---

---

---

" 2. 1/2

"1. 1/2

38.420.000

206

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-125

---

---

---

" 2. 1/2

"2

37.100.000

207

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-160

---

---

---

" 2. 1/2

"2

37.640.000

208

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-200/11 KW

---

---

---

" 2. 1/2

"2

41.050.000

209

پمپ استیل 316 بدون موتور

3LPF 50-200/15 KW

---

---

---

" 2. 1/2

"2

42.800.000

210

الکترو پمپ چدنی تکفاز

3LPF 50-200/18.5 KW

---

---

---

"3

"2.1/2

47.615.000

211

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

AGA    1.00 M

1

47.5

3.6

"1

"1

2.950.000

212

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    1.00M

1

39.5

6.4

"1

"1

11.000.000

213

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    1.50T

1.5

50.8

6

"1. 1/4

"1

12.900.000

214

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    1.50M

1.5

50.8

6

"1. 1/4

"1

13.100.000

215

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    2.00M

2

60.5

6.6

"1. 1/4

"1

13.500.000

216

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    2.00T

2

60.5

6.6

"1. 1/4

"1

13.300.000

217

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    3.00T

3

60.5

8.4

"1. 1/4

"1

13.450.000

218

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    4.00T

4

67

11.4

"1. 1/2

"1. 1/4

22.000.000

219

الکترو پمپ دو پروانه چدنی تکفاز

CDA    5.50T

5.5

76.5

12.6

"1. 1/2

"1. 1/4

22.850.000

220

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMA  1.00M

1

34.5

6

"1

"1

3.950.000

221

الکترو پمپ چدنی تکفاز با پروانه برنزی

CMA  1.00M/B

1

34.5

6

"1

"1

4.200.000

222

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMB 1.00M

1

18.4

15

    "2

"1. 1/4

7.000.000

223

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMB 1.50M

1.5

22.4

17

    "2

"1. 1/4

9.270.000

224

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 1.50T

1.5

22.4

17

    "2

"1. 1/4

9.000.000

225

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMB 2.00M

2

28.7

17

    "2

"1. 1/4

10.500.000

226

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 2.00T

2

28.7

17

    "2

"1. 1/4

10.220.000

227

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 3.00T

3

34.5

17

    "2

"1. 1/4

11.500.000

228

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 4.00T

4

45

17

    "2

"1. 1/4

13.750.000

229

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMB 5.50T

5.5

54

27

    "2

"1. 1/4

17.750.000

230

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMC 1.00T

1

13.4

27

    "2

    "2

6.770.000

231

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMC 1.00M

1

13.4

27

    "2

    "2

6.950.000

232

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMD 1.50M

1.5

10.4

54

"2. 1/2

"2. 1/2

10.450.000

233

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 1.50T

1.5

10.4

54

"2. 1/2

"2. 1/2

10.100.000

234

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMCD 2.00M

2

12.4

57

"2. 1/2

"2. 1/2

11.400.000

235

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 2.00T

2

12.4

57

"2. 1/2

"2. 1/2

10.320.000

236

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 3.00T

3

15.4

60

"2. 1/2

"2. 1/2

11.660.000

237

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMD 4.00T

4

17.8

66

"2. 1/2

"2. 1/2

12.970.000

238

الکترو پمپ چدنی تکفاز

CMR 1.00M

1

17.3

16.5

"1. 1/2

"1. 1/2

6.590.000

239

الکترو پمپ چدنی سه فاز

CMR 1.00T

1

17.3

16.5

"1. 1/2

"1. 1/2

6.400.000

240

الکترو پمپ چدنی تکفاز

PRA     0.5

0.5

37

2.1

"1. 1/2

"1. 1/2

2.750.000

241

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-125/1.1 M

1.6

23

15

"2

"1. 1/4

22.900.000

242

الکترو پمپ چدنی تکفاز

MD 32-125/1.1

1.6

23

15

"2

"1. 1/4

23.510.000

243

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 32-125/1.5M

2

24

24

"2

"1. 1/4

23.700.000

244

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 32-125/1.5M

2

24

24

"2

"1. 1/4

23.000.000

245

الکترو پمپ دو پروانه چدنی سه فاز

MD 32-160/1.5M

2

17

24

"2

"1. 1/4

25.000.000

246

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-160/1.5

2

28

17

"2

"1. 1/4

24.400.000

247

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 32-160/2.2M

3

35.0

17

"2

"1. 1/4

25.470.000

248

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-160/2.2

3

35.0

17

"2

"1. 1/4

24.850.000

249

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-200/3T

4

43

17

"2

"1. 1/4

26.620.000

250

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-200/4T

5.5

52

17

"2

"1. 1/4

28.860.000

251

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-250/5.5T

7.5

58

19

"2

"1. 1/4

36.750.000

252

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-250/7.5T

10

71

19

"2

"1. 1/4

39.900.000

253

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-125/9.2T

12.5

84

19

"2

"1. 1/4

43.500.000

254

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 32-125/11T

15

95

19

"2

"1. 1/4

45.140.000

255

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-125/1.5T

2

20

36

"1.1/2

"1.1/2

21.800.000

256

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 40-125/1.5M

2

20

36

"1.1/2

"1.1/2

22.000.000

257

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-125/2.2T

3

25.5

36

"1.1/2

"1.1/2

23.700.000

258

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 40-125/2.2M

3

25.5

36

"1.1/2

"1.1/2

24.110.000

259

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-160/3T

4

31.5

36

"1.1/2

"1.1/2

25.230.000

260

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-160/4T

5.5

39

36

"1.1/2

"1.1/2

28.770.000

261

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-200/5.5T

7.5

48.5

33

"1.1/2

"1.1/2

33.600.000

262

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-200/7.5T

10

58

36

"1.1/2

"1.1/2

34.890.000

263

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-250/11T

15

74.5

36

"1.1/2

"1.1/2

41.070.000

264

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-250/13T

17.5

85.5

36

"1.1/2

"1.1/2

42.390.000

265

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 40-250/15T

20

94.5

36

"1.1/2

"1.1/2

45.380.000

266

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-125/2.2T

3

17.5

60

"2.1/2

"2

18.150.000

267

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی تکفاز

MD 50-125/2.2M

3

17.5

60

"2.1/2

"2

18.170.000

268

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD50-125/3.0T

4

21

60

"2.1/2

"2

18.500.000

269

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-125/4.0T

5.5

25.5

66

"2.1/2

"2

21.700.000

270

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-125/5.5AT

7.5

33.5

66

"2.1/2

"2

23.980.000

271

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-160/7.5AT

10

39

72

"2.1/2

"2

25.250.000

272

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-200/9.2T

12.5

50

66

"2.1/2

"2

28.390.000

273

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-200/11T

15

56

72

"2.1/2

"2

32.270.000

274

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-250/15T

20

71

66

"2.1/2

"2

52.190.000

275

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-250/18.5T

25

82

69

"2.1/2

"2

54.960.000

276

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 50-250/22T

30

93

69

"2.1/2

"2

56.750.000

277

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-125/5.5AT

7.5

24

114

"3

"2.1/2

24.000.000

278

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-125/7.5AT

10

27.5

120

"3

"2.1/2

25.440.000

279

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-160/11T

15

43.5

138

"3

"2.1/2

32.800.000

280

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-160/15T

20

38

144

"3

"2.1/2

36.270.000

281

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-200/18.5AT

25

55

132

"3

"2.1/2

55.000.000

282

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی سه فاز

MD 65-200/22AT

30

61

132

"3

"2.1/2

57.240.000

283

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی

MD 65-250/22

30

65

105

"3

"2.1/2

98.920.000

284

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی زمینی

MMD80-160/15

20

35

180

"4

"2.1/2

86.150.000

285

الکترو پمپ سانتریفیوژچدنی زمینی

MMD80-200/22

30

47.2

180

"4

"2.1/2

89.800.000

286

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

50×40FSHA

---

209

----

    "2

"2½

12.400.000

286

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

65×50FSHA

---

199

----

    "2

12.880.000

287

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

65×50FSJA

---

261

----

    "2

13.700.000

288

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSGA

---

164

----

"3

"2½

12.700.000

289

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSHA

---

207

----

"3

"2½

13.520.000

290

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSJA

---

261

----

"3

"2½

14.740.000

291

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

80×65FSKA

---

333

----

"3

"2½

24.800.000

292

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×65FSKA

---

328

----

"4

"2½

43.600.000

293

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSGA

---

183

----

"4

"3

15.000.000

294

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSHA

---

223

----

"4

"3

16.780.000

295

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSJA

---

265

----

"4

"3

22.000.000

296

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSGCA

---

190

----

"4

"3

19.820.000

297

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

100×80FSGCA

---

232

----

"4

"3

21.300.000

298

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

125×80FSGCA

---

273

----

    "5

"4

27.000.000

299

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

125×100FSKA

---

333

----

    "5

"4

29.400.000

300

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

125×100FSLA

---

407

----

    "5

"4

37.270.00

301

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×100FSNA

---

499

----

"6

"4

87.500.000

302

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSHA

---

224

----

"6

    "5

25.900.000

303

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSHA

---

334

----

"6

    "5

31.310.000

304

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSHA

---

474

----

"6

    "5

40.240.000

305

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

150×125FSLA

---

334

----

"6

"6

25.850.000

306

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSKA

---

274

----

"8

"6

37.000.000

307

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSJA

---

411

----

"8

"6

41.200.000

308

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSLA

---

495

----

"8

"6

91.640.000

309

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

200×150FSNA

---

495

----

"8

"6

155.740.000

310

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-6T/0.9

1.3

68

4.8

   "1

   "1

20.500.000

311

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-7T/1.3

1.8

79

4.8

   "1

   "1

21.150.000

312

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX3-7T/1.3

1.8

79

4.8

   "1

   "1

21.400.000

313

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-8T/1.3

1.8

90.5

4.8

   "1

   "1

21.320.000

314

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX3-8T/1.3M

1.8

90.5

4.8

   "1

   "1

21.420.000

315

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-9T/1.5

2

102

4.8

   "1

   "1

21.760.000

316

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX3-9T/1.5M

2

102

4.8

   "1

   "1

22.000.000

317

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-6T/1.3

1.8

69

7.8

"1  1/4

   "1

21.650.000

318

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX5-6T/1.3M

1.8

69

7.8

"1  1/4

   "1

21.800.000

319

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-7T/1.5

2

80.5

7.8

"1  1/4

   "1

21.650.000

320

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-7T/1.5M

2

80.5

7.8

"1  1/4

   "1

22.220.000

321

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-8T/2.2

3

92

7.8

"1  1/4

   "1

22.920.000

322

الکتروپمپ استیل تک فاز

MATRIX5-8T/2.2M

3

92

7.8

"1  1/4

   "1

23.150.000

323

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-9T/2.2

3

104

7.8

"1  1/4

   "1

23.700.000

324

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX5-9T/2.2M

3

104

7.8

"1  1/4

   "1

24.220.000

325

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-5T/2.2

3

60

15

"1 1/2

"1  1/4

24.000.000

326

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-5T/2.2 M

3

60

15

"1 1/2

"1  1/4

24.800.000

327

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-6T/2.2

3

72

15

"1 1/2

"1  1/4

24.540.000

328

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX10-6T/2.2 M

3

72

15

"1 1/2

"1  1/4

25.150.000

329

الکتروپمپ استیل سه فاز

MATRIX18-6T/4

5.5

72.5

72.5

"2

"1 1/2

32.290.000

 

 لیست قیمت  پمپ شناور چدنی فابریک ابارا

 

 

 

ردیف

مدل

قدرت (KW)

قدرت

(اسب)

ارتفاع

آبدهی

قطر لوله

قطر چاه

آمپر

قیمت

(ريال)

1

BHS-412-09

3

5

52-97

4-10.8

"2

"6

8.8

26.700.000

2

BHS-412-14

5.5

7.5

82-150

4-10.8

"2

"6

13

29.180.000

3

BHS-412-17

5.5

7.5

100-183

4-10.8

"2

"6

13

31.200.000

4

BHS-412-20

7.5

10

119-217

4-10.8

"2

"6

17

34.500.000

5

BHS-511-11

5.5

7.5

66-106.4

8-16.7

"2

"6

13

27.900.000

6

BHS-511-12

5.5

7.5

72-116.1

8-16.7

"2

"6

13

29.450.000

7

BHS-511-17

7.5

10

100.1-162.6

8-16.7

"2

"6

17

33.000.000

8

BHS-511-19

11

15

114-183.1

8-16.7

"2

"6

24

35.600.000

9

BHS-511-23

11

15

136.2-220.8

8-16.7

"2

"6

24

45.900.000

10

BHS-512-06

3.7

5

33-49.5

8-16.7

"2

"6

8.8

25.000.000

11

BHS-512-08

5.5

7.5

45.2-67.6

14-26

"2

"6

13

26.850.000

12

BHS-512-13

11

15

71.1-107.5

14-26

"2

"6

24

29.900.000

13

BHS-512-17

11

15

92.8-140

14-26

"2

"6

24

34.600.000

14

BHS-512-21

15

20

117.6-175.3

14-26

"2

"6

28

46.100.000

15

BHS-516-05

5.5

7.5

27.4-47

14-26

"3

"6

13

27.500.000

16

BHS-516-07

7.5

10

38.2-66.8

20-41

"3

"6

17

29.100.000

17

BHS-516-11

11

15

60-104

20-41

"3

"6

24

45.800.000

18

BHS-516-14

15

20

85.6-136

20-41

"3

"6

28

57.400.000

19

BHS-516-18

18.5

25

109-176.4

20-41

"3

"6

40

69.100.000

20

BHS-516-19

22

30

114.7-186.2

20-41

"3

"6

47

71.500.000

21

BHS-516-20

22

30

120.7-196

20-41

"3

"6

47

78.000.000

22

BHS-516-21

22

30

126.8-205.8

20-41

"3

"6

47

87.400.000

23

BHS-516-22

22

30

132.8-215.6

20-41

"3

"6

47

103.500.000

24

BHS-517-05

7.5

10

18.5-45

30-66

"3

"6

17

33.500.000

25

BHS-517-07

11

15

27-63

30-66

"3

"6

24

40.400.000

26

BHS-517-09

15

20

39.2-83.7

30-66

"3

"6

28

43.700.000

27

BHS-517-11

18.5

25

45.9-100.7

30-66

"3

"6

40

49.110.000

28

BHS-517-12

18.5

25

50-109.8

30-66

"3

"6

40

52.100.000

29

BHS-517-15

22

30

62.8-136.9

30-66

"3

"6

47

57.710.000

30

BHS-517-19

30

40

83.6-184.3

30-66

"3

"8

65

85.480.000

31

BHS-517-20

30

40

88-194

30-66

"3

"8

65

93.200.000

32

BHS-813-04

22

30

54-77

60-105

"5

"8

47

40.460.000

33

BHS-813-06

37

50

80.8-116

60-105

"5

"8

80

53.400.000

34

BHS-813-07

45.5

60

94-132

60-105

"5

"8

96

59.470.000

35

BHS-813-08

45.5

60

108-154

60-105

"5

"8

96

69.000.000

36

BHS-813-09

45.5

60

120.8-172.8

60-105

"5

"8

96

75.000.000

37

BHS-813-10

55

75

126-192

60-105

"5

"8

115

93.900.000

38

BHS-1012-02

22

30

16.2-49.5

90-180

"6

"10

47

42.500.000

39

BHS-1012-03

38

50

39-70.4

90-180

"6

"10

80

52.900.000

40

BHS-1012-05

55

75

71.6-117.6

90-180

"6

"10

115

84.700.000

41

BHS-1012-07

73.5

100

91-164

90-180

"6

"10

155

95.100.000

 

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه ورودی (اینچ)

دهانه خروجی (اینچ)

قیمت

(ريال)

1

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

MULTIGO40/15M

1.5

4.8

75.7

"1  1/4

"1  1/4

18.290.000

2

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

MULTIGO80/15M

1.5

7.2

57

"1  1/4

"1  1/4

19.100.000

3

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

MULTIGO80/20T

2

7.2

68.4

"1  1/4

"1  1/4

19.440.000

4

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-08M

0.11

4.2

6.5

"1

"1

20.221.000

5

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-15M

0.2

4.2

9.3

"1

"1

20.950.000

6

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-15T

0.2

4.2

9.3

"1

"1

20.910.000

7

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS25-25M

0.33

4.2

12.5

"1

"1

21.100.000

8

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS25-25T

0.33

4.2

12.5

"1

"1

21.970.000

9

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS32-25M

0.33

9

10.7

"1  1/4

"1  1/4

22.480.000

10

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS32-25T

0.35

9

10.7

"1  1/4

"1  1/4

21.790.000

11

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS32-40M

0.55

9

14.5

"1  1/4

"1  1/4

22.050.000

12

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS32-40T

0.55

9

14.5

"1  1/4

"1  1/4

19.900.000

13

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS40-25M

0.3

12

7.8

"1  1/4

"1  1/4

22.090.000

14

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS40-25T

0.3

12

7.8

"1  1/4

"1  1/4

20.160.000

15

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS40-40M

0.55

15

11.3

"1  1/2

"1  1/2

22.400.000

16

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS40-40T

0.55

15

11.3

"1  1/2

"1  1/2

22.310.000

17

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS40-75M

1

16

16.6

"1  1/2

"1  1/2

25.590.000

18

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS40-75T

1

16

16.6

"1  1/2

"1  1/2

25.480.000

19

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS50-40M

0.55

19.2

9.1

     "2

     "2

25.970.000

20

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS50-40T

0.55

19.2

9.1

     "2

     "2

25.590.000

21

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS50-75 M

1

19.2

13.8

     "2

     "2

27.100.000

22

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS50-75 T

1

19.2

13.8

     "2

     "2

26.790.000

23

الکترو پمپ استیل خطی تکفاز

LPS50-150M

2

24

19.8

     "2

     "2

28.400.000

24

الکترو پمپ استیل خطی سه فاز

LPS50-150T

2

24

19.8

     "2

     "2

28.100.000

25

الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی

SWA 19 M

1

21

16.7

     "2

     "2

15.400.000

26

الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی

SWA 24M

1.5

17.8

24

     "2

     "2

15.020.000

27

الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی

SWA 28M

2

19

30

     "2

     "2

17.040.000

28

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-125/0.25

1/3

6.3

12

     "2

"1  1/4

40.100.000

29

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-125/0.25R

1/3

4.8

9

     "2

"1  1/4

40.500.000

30

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-160/0.37

0.5

9.6

13.5

     "2

"1  1/4

40.000.000

31

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-200/0.75

1

13.5

18

     "2

"1  1/4

41.700.000

32

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-200/9.2

1.25

15

18

     "2

"1  1/4

42.450.000

33

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-250/1.1

1.5

15

19

     "2

"1  1/4

44.990.000

34

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD432-250/1.5

2

16.5

22.5

     "2

"1  1/4

47.200.000

35

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-125/0.25

1/3

18

4.8

1    1/2

"1  1/2

34.000.000

36

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-125/0.37

0.5

21

6.4

1    1/2

"1  1/2

34.000.000

37

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-160/0.55

3/4

21

9.2

2    1/2

"1  1/2

35.300.000

38

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/1.1

1.5

24

14.2

2    1/2

"1  1/2

38.400.000

39

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/1.1R

1.5

21

12.6

2    1/2

"1  1/2

39.000.000

40

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/1.5

2

24

18.5

2    1/2

"1  1/2

46.800.000

41

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 40-200/2.2

3

24

22

2    1/2

"1  1/2

49.100.000

42

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-125/0.37

1/3

30

5.4

2    1/2

"2

35.300.000

43

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-125/0.55

¾

30

6.5

2    1/2

"2

35.300.000

44

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-160/0.75

1

30

8.3

2    1/2

"2

37.000.000

45

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-160/0.9

1/25

30

9.2

2    1/2

"2

37.200.000

46

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-200/1.1

1.5

5.8

12.6

2    1/2

"2

39.500.000

47

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-200/1.5

2

39

14

2    1/2

"2

42.000.000

48

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-250/2.2

3

42

18.5

2    1/2

"2

49.100.000

49

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 50-250/3.0

4

42

22.5

2    1/2

"2

50.000.000

50

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-125/0.75

1

48

6

     "3

"2  1/2

38.700.000

51

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-160/1.1

1.5

8.6

60

     "3

"2  1/2

39.000.000

52

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-160/1.5

2

10.3

60

     "3

"2  1/2

40.500.000

53

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-200/2.2

3

12.5

66

     "3

"2  1/2

43.180.000

54

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-200/3

4

15.5

72

     "3

"2  1/2

44.910.000

55

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-250/4.0

5

19.5

72

     "3

"2  1/2

51.150.000

56

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 65-250/5.5

7.5

23.5

84

     "3

     "3

75.070.000

57

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-160/1.5

2

8

90

"4

     "3

41.530.000

58

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-160/2.2

3

10

105

"4

     "3

42.640.000

59

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-200/3

4

12.8

105

"4

     "3

47.390.000

60

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-200/4

5.5

14.9

120

"4

     "3

52.150.000

61

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-250/5.5

7.5

20

120

"4

     "3

64.130.000

62

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 80-250/7.5

10

23.5

135

"4

"4

65.150.000

63

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-200/4

6

13

165

"5

"4

58.000.000

64

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-200/5.5

7.5

14.7

165

"5

"4

64.000.000

65

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-250/7.5

10

19.5

165

"5

"4

69.250.000

66

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

MMD4 100-250/9.2

13.6

22.5

180

"5

"2. 1/2

78.540.000

67

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4HA 5/1.5

2

14.7

42

"5

"2. 1/2

29.000.000

68

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4JA 5/2.2

3

19.1

42

    "3

"2. 1/2

38.000.000

69

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4JA 5/3.7

6

24

42

    "3

"2. 1/2

31.830.000

70

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4KA 5/7.5

10

39.2

90

    "1

    "3

50.210.000

71

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

80×65FSD4KA 5/11

15

32.8

90

    "1

    "3

52.010.000

72

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4HA 5/2.2

3

13.1

78

"3

    "3

39.000.000

73

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4HA 5/3.7

5

17

90

"4

    "3

31.800.000

74

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4JA 5/3.7

5

18.3

78

"4

    "3

35.000.000

75

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

100×80FSD4JA 5/5.5

7.5

25

90

"4

    "3

39.320.000

76

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

125×100FSD4KA 5/7.5

10

26

165

"5

"4

79.650.00

77

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

125×100FSD4KA 5/11

15

26.5

180

"5

"4

83.560.00

78

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

125×100FSD4KA 5/11

20

35.4

195

"5

"4

89.000.000

79

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1/130

0.135

2.7

1.8

     "1

     "1

3.520.000

80

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1.5/130

0.135

2.7

1.8

     "1

     "1

3520.000

81

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1.5/180

0.135

2.7

1.8

1. 1/2

1. 1/2

3.520.000

82

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/2/180

0.135

2.7

1.8

"2

"2

3.520.000

83

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 53/1/130

0.141

2.7

1.8

     "1

     "1

3.800.000

84

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 53/1.5/180

0.141

2.7

1.8

"1. 1/2

"1. 1/2

3.800.000

85

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 532/180

0.141

2.7

1.8

"2

"2

3.800.000

86

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 63/1/130

0.141

2.7

1.8

     "1

     "1

3.980.000

87

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 43/1.5/180

0.145

2.7

1.8

"1. 1/2

"1. 1/2

3.980.000

88

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

MR 63/2/180

0.145

2.7

1.8

     "2

     "2

3.980.000

89

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 32-100/0.25

0.33

2.7

1.8

"32

"32

22.740.000

90

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-100/0.25

0.33

2.7

3.7

"40

"40

23.900.000

91

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-125/0.25R

0.33

2.7

4.8

"40

"40

25.150.000

92

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-125/0.25

0.33

2.7

6.3

"40

"40

27.000.000

93

الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور

LPC4 40-160/0.37

0.5

2.7

9.6

"40

"40

29.930.000

94

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 40-200/0.75

1

13.5

18

"40

"40

38.700.000

95

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 40-200/0.92

1.25

15

18

"40

"40

39.820.00

96

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-125/0.25

0.33

4.8

2.4

    "50

    "50

35.390.000

97

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-125/0.37

0.5

6.4

21

    "50

    "50

36.000.000

98

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-160/0.55

0.76

9.2

21

    "50

    "50

36.150.000

99

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-200/1.1

1.5

14.5

24

    "50

    "50

46.000.000

100

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 50-200/1.1R

1.5

12.9

21

    "50

    "50

41.000.000

101

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-125/0.37

0.5

5.4

27

"65

"65

36.000.000

102

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-125/0.55

0.75

6.5

30

"65

"65

38.260.000

103

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-160/0.75

1

8.3

36

"65

"65

40.000.000

104

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-160/0.92

1.25

9.1

36

"65

"65

41.000.000

105

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 65-200/1.1

1.5

12.6

36

"65

"55

46.000.000

106

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 62-200/1.5

2

14.3

42

"65

    "80

46.700.000

107

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-160/1.1

1.5

8.6

60

    "80

    "80

43.500.000

108

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-160/1.5

2

10.3

60

    "80

    "80

47.240.000

109

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-200/2.2

3

12.6

66

    "80

    "80

50.700.000

110

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 80-200/3

4

15.4

72

    "80

"100

55.300.000

111

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-160/1.5

2

8

90

"100

"100

47.000.000

112

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-160/2.2

3

10

105

"100

"100

48.600.000

113

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-200/3

4

14.9

105

"100

"100

53.700.000

114

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-200/4

5.5

23.5

120

"100

"100

62.000.000

115

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-250/5.5

5.5

8

120

"100

"100

79.200.000

116

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

LPC4 100-250/7.5

130

14.9

136

"100

"100

94.000.000

117

الکترو پمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA2-72-2-M

130

7

7

"1.1/4

"1

11.800.000

118

الکترو پمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA3-72-2-M

130

7.5

7

"1.1./4

"1

12.200.000

119

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 3-100.2

-

11

8.5

"1.1./4

"1.1./4

17.500.000

120

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 4-60-2M

-

5.3

13

   "40

   "40

16.700.000

121

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 4-75-2M

-

7.5

14

   "40

   "40

11.100.000

122

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 4-100.4

-

2.8

12.5

   "40

   "40

23.000.000

123

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته

ETERMA 5-88-2M

-

8

27

"50

"50

25.700.000

Template Design:Dima Group