لیست قیمت انواع موتور پمپ

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید33951898-021

 
ردیف مدل و شرح کالا قدرت  (Hp) ارتفاع (m) ابدهی(m3/h) قیمت (تومان) توضیحات
موتور پمپ های چینی(طرح هوندا)
 1  موتور پمپ 2 اینچ بنزینی  5.5 26 33 28.000.000  موتورپمپ چینی
2 موتور پمپ 3 اینچ بنزینی 6.5 28 60 29.000.000  موتور پمپ چینی
3 موتور پمپ 4 اینچ بنزینی 9 16 78 ---   موتور پمپ چینی
 4  موتور پمپ 1.5 اینچ بنزینی فشار بالا  5.5 60 18 ---   موتور پمپ چینی
5 موتور پمپ 2 اینچ بنزینی فشار بالا 6.5 50 24 ---   موتور پمپ چینی
6 موتور پمپ 3 اینچ بنزین فشار بالا 13 80 42 ---   موتور پمپ چینی
7 موتور پمپ 2 اینچ نفت بنزین 5.5 26 33 ---   موتور پمپ چینی
8 موتور پمپ 3 اینچ نفت بنزین 6.5 28 60 ---   موتور پمپ چینی
9 موتور پمپ 2 اینچ دیزل (گازوییل) 6 28 36 ---   موتور پمپ چینی
10 موتور پمپ 3 اینچ دیرل (گازوییل) 9 26 60 ---   موتور پمپ چینی
11 موتور پمپ 4 اینچ دیزل (گازوییل) 13 19 96 ---   موتور پمپ چینی
موتور پمپ چینی RBP  (طرح روبین)
1 موتور پمپ 2 اینچ ینزینی 5 46 36  40.000.000  موتور پمپ چینی 
2 موتور پمپ 3 اینچ بنزینی 5 32 60 42.000.000  موتور پمپ چینی 
3 موتور پمپ 2اینچ نفت بنزین 5 46 36  ---  موتور پمپ چینی 
4 موتور پمپ 3 اینچ نفت بنزین 5 32 60 ---  موتور پمپ چینی 
5 موتور پمپ 2 اینچ دیزل (گازوییل) 3.36 48 36    موتور پمپ چینی 
6 موتور پمپ 3 اینچ دیزل (گازوییل) 5 32 60    موتور پمپ چینی 
7 موتور پمپ 4 اینچ دیزل (گازوییل) 7.34 28 80    موتور پمپ چینی 
       موتور پمپ ژاپنی کوشین اصل
 1 موتور پمپ 1 اینچ بنزینی   32 6.6    موتور پمپ ژاپنی
2 موتور پمپ 2 اینچ بنزینی   30 36     موتور پمپ ژاپنی
3 موتور پمپ 3 اینچ بنزینی   26 56    موتور پمپ ژاپنی 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group