لیست قیمت محصولات رادپمپ

لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروز رسانی 97/05/01

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.

 

ردیف

مشخصات

مدل

تیپ

حداکثر آمپر

حداکثر ارتفاع

حداکثرآبدهی لیتربردقیقه

دهنه اینچ

ساده

فلوتردار

1

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

4/2

2VS13

4.6

25

120

1-1/4

16.900.000

18.280.000

2

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

4/3

2ASN

5.3

35

120

1-1/4

18.840.000

20.220.000

3

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

4/4

2ASB

6/5

45

120

1-1/4

---

20.950.000

4

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

4/5

2ASB

7/4

55

120

1-1/4

21.350.000

22.730.000

5

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

4/6

ASB

8/2

65

120

1-1/4

23.330.000

24.710.000

6

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

4/8

2ASB

12

90

120

1-1/4

28.560.000

---

7

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

6/1

2VS18

5

12

420

2

---

---

8

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

6/2

2AS

6/3

28

270

2

19.780.000

21.160.000

9

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

6/3

2AS

8/9

38

270

2

22.640.000

24.020.000

10

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

6/4

2AS

11

48

270

2

26.090.000

---

11

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

6/5

2AS

12/5

58

290

2

27.180.000

---

12

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

6/6

2AS

14/5

68

290

2

28.250.000

---

13

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

9/1

2VS27

7/5

13

750

3

---

23.030.000

14

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

9/2

2VS18

8/8

22

550

3

---

26.620.000

15

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

9/3

3VS18

14

33

550

3

30.180.000

---

16

کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ

9/5

2VS13

14

44

430

3

32.630.000

---

Template Design:Dima Group