لیست قیمت پمپ Saer

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

لیست قیمت پمپ سائر

 

 

ردیف

مدل پمپ

نوع  پمپ

قدرت اسب

ارتفاع (متر)

آبدهی (M3/h )

مکش (اینچ)

رانش (اینچ)

 قیمت  (ريال)

1

KFO

پمپ کوچک تکفاز

0.5

40

2.4

1

1

           1,627,500

2

KF1

پمپ کوچک تکفاز

0.5

40

2.4

1

1

            1,680,000

3

KF3

پمپ65 متری سه فاز

0.75

62

3

1

1

            3,097,500

4

KF4

پمپ 65 متری تکفاز

1

65

4

1

1

            3,286,500

5

KF5

پمپ 73 متری تکفاز

1.5

73

4.2

1

1

            4,410,000

6

KF6

پمپ 85 متری سه فاز

2

85

4.2

1

1

            4,935,000

7

KF6

پمپ 85 متری تکفاز

2

85

4.2

1

1

            4,935,000

8

CMP

بشقابی تکفاز

0.5

24

4.8

1

1

            3,034,500

9

CMP79

بشقابی برنزی تکفاز

1

35

6

1

1

            3,654,000

10

CMP79 -N

بشقابی نوریل تکفاز

1

35

6

1

1

            3,570,000

11

CM1

بشقابی برنزی تکفاز

1.5

44

7.2

1

1

            5,932,500

12

CF

پمپ دنده ای

1

140

1.5

1

1

          10,710,000

13

CF

پمپ دنده ای سه فاز

1

140

1.5

1

1

          10,710,000

14

CB40

پمپ چند مرحله ای

1.5

42

12

1.5

1

            6,195,000

15

CB50

پمپ چند مرحله ای

2

50

14

1.5

1

            6,615,000

16

CB60

پمپ چند مرحله ای

3

70

15

1.5

1.5

          10,374,000

17

M50

جتی برنزی

0.5

47

2.7

1

1

            3,150,000

18

M80

جتی برنری تکفاز

1

55

3

1

1

            4,126,500

19

M80_ N

جتی نوریل تکفاز

1

55

3

1

1

            3,916,500

20

M99_ N

جتی استیل تکفاز

1

48

3.6

1

1

            4,147,500

21

M100

جتی دو لول تکفاز

1

50

3

1

1

            4,593,750

22

M150

کله گلابی لوله بلند

1.5

64

4

1.25

1

            7,507,500

23

M153

جتی دو لول تکفاز

1.5

55

3

1

1

            4,620,000

24

M200_N

کله گلابی لوله بلند

2

68

6

1.5

1

            7,717,500

25

M300B

جتی برنزی تکفاز

2

60

7

1.5

1.25

            7,507,500

26

M400A

جتی برنزی تکفاز

3

63

10

1.5

1.25

            9,607,500

27

M600B

جتی  استیل تکفاز

2

60

7

1.5

1.25

            9,240,000

28

M600A

جتی  استیل سه فاز

3

69

7

1.5

1.25

          10,185,000

29

OP32/6

استیل فشار قوی 6 پروانه

1.5

55

8

1.25

1

          12,337,500

30

OP40/6

استیل فشار قوی 6 پروانه

3

64

14

1.5

1.5

          18,532,500

31

OP32/11

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

3

100

8

1.25

1

          19,110,000

32

OP65/3

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

7.5

78

40

2

2

          25,935,000

33

OP65/4

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

10

104

40

2

2

          30,187,500

34

OP65/5

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

12.5

135

40

2

2

          36,750,000

35

OP65/6

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

15

162

40

2

2

          38,241,000

36

BP3

دو اینچ تکفاز

1

21

25

2

2

            4,410,000

37

BP4

دو اینچ تکفاز

1.5

22

32

2

2

            5,649,000

38

BP5

دو اینچ تکفاز

2

24

40

2

2

            6,468,000

39

BP5

دو اینچ سه فاز

2

24

40

2

2

            6,825,000

40

AP_97B

پمپ خود مکش

1

11

27

2

2

            4,410,000

41

AP_97A

پمپ خود مکش

1.5

15

30

2

2

            5,670,000

42

CMK

دو ونیم اینچ تکفاز

2

13

45

2.5

2.5

            6,982,500

43

BP7/D

سه اینچ سه فاز پمپ بزرگ

1.5

12.7

60

3

3

            7,770,000

44

BP7C

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

2

15.9

60

3

3

            9,208,500

45

BP7B

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

3

19.5

63

3

3

          13,524,000

46

BP7/A

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

4

22.5

66

3

3

          14,175,000

47

BP7/A

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

4

22.5

66

3

3

          13,387,500

48

BP8C

چهار اینچ تکفاز

4

16.5

108

4

4

          14,070,000

49

BP8C

چهار اینچ سه فاز

4

16.5

108

4

4

          13,125,000

50

BP9_B

دو اینچ تکفاز

3

33.5

20

2

1.5

          12,810,000

51

BP10/NC

بشقابی سه فاز

5.5

45

25

2

1.5

          15,960,000

52

BP12A

دو نیم اینچ سه فاز

10

57

50

2.5

2

          19,950,000

53

BP12C

2.5 اینچ برنزی سه فاز

5.5

45

35

2.5

2

          16,275,000

54

FC20/2A

دو پروانه برنزی تکفاز

1

46

5

1.25

1

            5,512,500

55

FC25/2F

دو پروانه برنزی تکفاز

1.5

51

7

1.25

1

            7,560,000

56

FC25/2E

دو پروانه برنزی تکفاز

2

62

8

1.25

1

            8,400,000

57

FC25/2B

دو پروانه برنزی تکفاز

3

64

9

1.25

1

          12,495,000

58

FC25/2B

دو پروانه برنزی سه فاز

3

64

9

1.25

1

            9,765,000

59

FC20/2A

دو پروانه برنزی سه فاز

4

70

10

1.25

1

          13,912,500

60

FC30/2D

دو پروانه برنزی سه فاز

5.5

83

16

1.5

1.25

          16,170,000

61

FC30/2B

دو پروانه برنزی سه فاز

7.5

86

16

1.5

1.25

          19,740,000

62

FC30/2A

دو پروانه برنزی سه فاز

10

96

18

1.5

1.25

          24,780,000

63

IR32/200N

سه فاز فلنچی

5.5

56

16

2

1.25

          16,275,000

64

IR32/200NC

سه فاز فلنچی

5.5

45

25

2

1.25

          16,012,500

65

IR32/200NB

سه فاز فلنچی

7.5

53.5

30

2

1.25

          20,391,000

66

IR32/200NA

سه فاز فلنچی

10

63

35

2

1.25

          21,000,000

67

IR40/160NC/B

سه فاز فلنچی

4

31

35

2.5

1.5

          14,490,000

68

IR40/160NB/B

سه فاز فلنچی

5.5

37

35

2.5

1.5

          16,012,500

69

IR40/200C

سه فاز فلنچی

5.5

45

30

2.5

1.5

          17,850,000

70

IR40/200B

سه فاز فلنچی

7.5

48.5

40

2.5

1.5

          18,480,000

71

IR40/200A

سه فاز فلنچی

10

58

40

2.5

1.5

          18,847,500

72

IR40/250B

سه فاز فلنچی

15

70

35

2.5

1.5

          30,555,000

73

IR40/250A

سه فاز فلنچی

20

85

35

2.5

1.5

          37,800,000

74

IR50/160A

سه فاز فلنچی

10

40

75

3

2

          21,661,500

75

IR50/160B

سه فاز فلنچی

7.5

31

75

3

2

          19,918,500

76

IR50/200C

سه فاز فلنچی

12.5

50

75

3

2

          27,090,000

77

IR50/200A

سه فاز فلنچی

20

60

75

3

2

          37,800,000

78

IRX32/125A

استیل ریخته گری تکفاز

2

25

20

2

1.25

          28,350,000

79

IRX32/160B

استیل ریخته گری تکفاز

3

32

20

2

1.25

          34,545,000

80

IRX32/200N

استیل ریخته گری تکفاز

4

37

20

2

1.25

          35,700,000

81

IRX32/200N

استیل ریخته گری تکفاز

5.5

54

16

2

1.25

          39,060,000

82

IRX32/200NA

استیل ریخته گری تکفاز

10

62

35

2

1.25

          40,950,000

83

IRX32/250D

استیل ریخته گری تکفاز

12.5

70

30

2

1.25

          56,805,000

84

IRX32/250B

استیل ریخته گری سه فاز

18

83

35

2

1.25

          66,937,500

85

NS95A/17

شناور تکفاز

1

86

3.2

-

1.25

          10,762,500

86

NS95A/24

شناور تکفاز

1.5

122

3.2

-

1.25

          11,340,000

87

NS95A/40

شناور تکفاز

3

203

3.2

-

1.25

          21,871,500

88

NS95A/40

شناورسه فاز

3

203

3.2

-

1.25

          21,871,500

89

NS95E/18

شناور سه فاز

5.5

94

20

-

2

          22,837,500

90

NS95E/24

شناور سه فاز

7.5

125

20

-

2

          28,822,500

91

NS95E/34

شناور سه فاز

10

177

20

-

2

          41,107,500

92

FS98D/11

شناور تکفاز

1.5

73.5

8

-

2

          11,812,500

93

FS98D/15

شناور تکفاز

2

95

8

-

2

          13,650,000

94

FS98D/15

شناور سه فاز

2

95

8

-

2

          13,650,000

95

FS98D/22

شناور تکفاز

3

139

8

-

2

          17,850,000

96

FS98D/22

شناور سه فاز

3

139

8

-

2

          17,850,000

97

FS98C/9

شناور تکفاز

1

58

6

-

1.25

            9,922,500

98

FS98C/12

شناور تکفاز

1.5

78

6

-

1.25

          11,550,000

99

FS98C/17

شناور تکفاز

2

111

6

-

1.25

          13,650,000

100

FS98C/17

شناور تکفاز

2

111

6

-

1.25

          13,650,000

101

FS98C/24

شناور تکفاز

3

156

6

-

1.25

          17,167,500

102

FS98C/24

شناور تکفاز

3

156

6

-

2

          17,167,500

103

FS98E/7

شناور تکفاز

1.5

49

12

-

2

          11,550,000

104

FS98E/9

شناور تکفاز

2

60

12

-

2

          12,285,000

105

FS98E/9

شناور سه فاز

2

60

12

-

2

          12,285,000

106

FS98E/11

شناور تکفاز

3

76.5

12

-

2

          14,542,500

107

FS98E/11

شنار سه فاز

3

76.5

12

-

2

          14,542,500

108

FS98E/13

شناور تکفاز

3

88

12

-

2

          14,542,500

109

FS98E/13

شنار سه فاز

3

88

12

-

2

          14,542,500

110

FS95DA/17

شنار سه فاز

4

111

11

-

2

          14,857,500

111

NS95FA/24

شناور سه فاز

5.5

156

11

-

2

          24,780,000

112

NS95FA/35

شناور سه فاز

7.5

228

11

-

2

          29,216,250

113

NR 152A/9

شناور سه فاز 6

7.5

144

18

-

3

          43,155,000

114

NR 152A/12

شناور سه فاز

10

192

18

-

3

          50,662,500

115

NR 152A/20

شناور سه فاز

15

320

18

-

3

          65,625,000

116

NR 152B/3

شناور تکفاز

3

46.5

26

-

3

          21,630,000

117

NR 152B/10

شناور سه فاز

10

160

26

-

2

          48,300,000

118

NR 152B/13

شناور سه فاز

15

205

26

-

2

          59,430,000

119

NR 152B/19

شناور سه فاز

20

323

26

-

3

          71,400,000

120

NR 152C/2

شناور تکفاز

4

31

45

-

3

          23,488,500

121

NR 152C/10

شناور سه فاز

20

150

45

-

3

          60,112,500

122

NR 152C/13

شناور سه فازموتور6

25

205

45

-

3

          62,580,000

123

NR 152C/15

شناور سه فاز

30

220

45

-

3

          79,590,000

124

NR 152C/21

شناور سه فاز

40

332

45

-

2

          94,080,000

125

NR 152C/26

شناور سه فاز

50

410

45

-

2

         120,750,000

126

NR 152D/11

شناور سه فازموتور6

25

174

56

-

3

          61,425,000

127

NR 152DE/20

شناور سه فاز

50

366

64

-

3

         115,500,000

128

TOX-2

کفکش استیل تکفاز

0.75

10

16

-

1.25

            6,037,500

129

TEX-2M

لجن کش تکفاز

2

11

30

-

2

          13,755,000

130

MINO33

کفکش پلی اتیلن

0.25

6

4

-

1

            2,782,500

131

MBS-7

کفکش استیل تکفاز

1

60

4.2

-

1.25

          13,125,000

132

MBS-A-4

کفکش استیل تکفاز

1.5

60

5.2

-

1.25

          14,175,000

133

MBS-A-5

کفکش استیل تکفاز

1.8

70

5.2

-

1.25

          14,332,500

134

MBS-A-6

کفکش استیل تکفاز

2

84

5.2

-

1.25

          14,595,000

135

MBS-B-7

کفکش استیل تکفاز

3

96

9

-

1.25

          18,900,000

136

MBSX_4

کفکش استیل تکفاز

1

58

4.2

-

1.25

          12,757,500

137

MBSX_5

کفکش استیل تکفاز

1.2

72.5

4.2

-

1.25

          13,387,500

138

MBSX_6

کفکش استیل تکفاز

1.5

88

4.2

-

1.25

          14,280,000

139

MBSX_Y/6

کفکش استیل تکفاز

1.5

80

6.3

-

1.25

          14,280,000

140

MBSX_Y/7

کفکش استیل تکفاز

2

94

6.3

-

1.25

          14,962,500

141

MBSH-B-7

طبقاتی استیل عمودی

3

96

9

1.25

1.25

          19,425,000

142

MBSH-C-7

طبقاتی استیل عمودی

4.5

90

18

1.25

1.25

          21,840,000

143

MBSH-C-9

طبقاتی استیل عمودی

5.5

113

18

1.25

1.25

          21,840,000

144

TEX2T-S

لجن کش سه فاز

2

11

30

-

2

          13,650,000

145

PD804

لجن کش سه فاز

6

22

90

-

3

          51,187,500

146

PD2100

لجن کش سه فاز 4 اینچ

20

16

195

-

4

          91,875,000

147

PD 9200

لجن کش سه فاز6 اینچ

3

20

348

-

6

         173,880,000

148

PD 756

لجن کش سه فاز

3

18

45

-

2.5

          24,885,000

149

CL95-1.5

موتور شناور 4 اینچ استیل

2

-

-

-

-

            6,562,500

150

CL95_2

موتور شناور 4 اینچ استیل

3

-

-

-

-

            7,350,000

151

CL95_3

موتور شناور 4 اینچ استیل

2

-

-

-

-

          10,185,000

152

CL140-10

موتور شناور 4 اینچ استیل

10

-

-

-

-

          23,310,000

153

CL140-15

موتور شناور روغنی سه فاز

15

-

-

-

-

          26,250,000

154

CL140-20

موتور شناور روغنی سه فاز

20

-

-

-

-

          32,025,000

155

MS152-7.5

موتور شناور 6اینچ

7.5

-

-

-

-

          24,675,000

156

MS152-10

موتور شناور 6اینچ

10

-

-

-

-

          30,345,000

157

MS152-15

موتور شناور 6اینچ

15

-

-

-

-

          33,915,000

158

MS152-20

موتور شناور 6اینچ

20

-

-

-

-

          38,062,500

159

MS152-25

موتور شناور 6اینچ

25

-

-

-

-

          40,792,500

160

MS152-30

موتور شناور 6اینچ

30

-

-

-

-

          48,615,000

161

MS152-40

موتور شناور 6اینچ

40

-

-

-

-

          55,807,500

162

MS152-50

موتور شناور 6اینچ

50

-

-

-

-

          73,395,000

163

MS201-50

موتور شناور 8اینچ

50

-

-

-

-

          83,370,000

164

MS201-60

موتور شناور 8اینچ

60

-

-

-

-

          89,460,000

165

MS201-60

موتور شناور 8اینچ

75

-

-

-

-

         111,090,000

167

MS201-100

موتور شناور 8اینچ

100

-

-

-

-

         136,500,000

168

MS201-125

موتور شناور 8اینچ

125

-

-

-

-

         141,356,250

169

MS201-150

موتور شناور 8اینچ

150

-

-

-

-

         197,137,500

170

MS251-180

موتور شناور 10اینچ

180

-

-

-

-

         263,812,500

171

MS251-200

موتور شناور 10اینچ

200

-

-

-

-

         277,725,000

172

XS181B-13

شناور استیل 316L سه فاز

125

315

145

-

5

         582,750,000

173

NCBX150400

پمپ تک استیل 316L

125

63

675

8

6

         210,000,000

Template Design:Dima Group