لیست قیمت انواع سایدچنل چینی (هواده) مارک استریم ( STREAM

021-36611494

021-33951898

021-33951594

 

1399/04/25 

مدل ساید چنل
( هوا ده)
نوع ولتاژ قدرت  وکیوم  حداکثر دبی حداکثر فشار سایز ورودی
و خروجی
قیمت (ريال)
(V) (KW) (kpa) m³/h (kpa) (mm)

 ساید چنل

HG-370B

تکفاز 0.37 11 60 16 40 ----

ساید چنل

HG-370SB

سه فاز 0.37 11 60 16 40   ----

ساید چنل

HG-550B

تکفاز 0.55 16 110 20 47  ----

ساید چنل

HG-550SB

سه فاز 0.55 16 110 20 47     ---

ساید چنل

HG-750B

تکفاز 0.75 17 120 21 47  ----

ساید چنل

HG-750SB

سه فاز 0.75 17 120 21 47 ----

ساید چنل

HG-1100B

تکفاز 1.1 20 170 25 59 40.000.000

ساید چنل

HG-1100SB

سه فاز 1.1 20 170 25 59 ----

ساید چنل

HG-1500B

تکفاز 1.5 21 180 26 59 45.000.000

ساید چنل

HG-1500SB

سه فاز 1.5 21 180 26 59  ----

ساید چنل

HG-2200SB

سه فاز 2.2 26 210 36 59 60.000.000

ساید چنل

HG-3000SB

سه فاز 3 27 230 37 59    ----

ساید چنل

HG-4000SB

سه فاز 4 28 250 38 59    ----

ساید چنل

HG-5500SB

سه فاز 5.5 32 430 42 80  ----

ساید چنل

HG-7500SB

سه فاز 7.5 35 450 45 80 ----

ساید چنل

HG-11000SB

سه فاز 11 40 550 51 103 ----

ساید چنل

HG-13000SB

سه فاز 13 40 600 53 103 ----

ساید چنل

HG-15000SB

سه فاز 15 41 610 56 103  ----

ساید چنل

HG-18000SB

سه فاز 18 43 620 56 103   ----

ساید چنل

HG-20000SB

سه فاز 20 44 630 60 103  ---

 

Template Design:Dima Group