لیست قیمت پمپهای روغن داغ مس MAS ترکیه

با توجه به نوسان شدید یورو لطفا قیمت روز را از طریق

شماره تلفن 33951898-021 استعلام فرمایید

تعمیر و نوسازی انواع پمپ های روغن داغ

(پروانه - محور - مکانیکال سیل) پذیرفته می شود

 
ردیف Pump Size Motor Pump Oil Temp قیمت (ریال)
Kw DNd DNs C
1 KYP 32-160 4 32 50 100-350  40.000.000
2 KYP 32-200 11 32 50 100-351 43.000.000
3 KYP 32-250 15.8 32 50 100-352 44.000.000
4 KYP 40-160 7.5 40 65 100-353 43.500.000
5 KYP 40-200 15 40 65 100-354 44.000.000
6 KYP 40-250 30 40 65 100-355 52.500.000
7 KYP 50-160 11 50 65 100-356 44.000.000
8 KYP 50-200 18.5 50 65 100-357 45.000.000
9 KYP 50-250 45 50 65 100-358 55.000.000
10 KYP 65-160 18.5 65 80 100-359 48.300.000
11 KYP 65-200 37 65 80 100-360 52.750.000
12 KYP 65-250 55 65 80 100-361 57.000.000
13 KYP 80-160 22 80 100 100-362 51.000.000
14 KYP 80-200 55 80 100 100-363 55.000.000
15 KYP 80-250 90 80 100 100-364 63.000.000
16 KYP 100-200 75 100 125 100-365 62.000.000
17 KYP 100-250 110 100 125 100-366 74.000.000
             
          GGG-40 CASING
          GG-25 IMPELLER
          AISI-420 SHAFT
          M.SEAL SEALING

 

Template Design:Dima Group