لیست قیمت پمپهای روغن داغ دیزلساز 

6 ماه گارانتی شرکتی 

 

تعمیر و نوسازی انواع پمپ های روغن داغ

(پروانه - محور - مکانیکال سیل) پذیرفته می شود

 
ردیف Pump Size Motor Pump Oil Temp قیمت (ریال)
Kw DNd DNs C
1 ZTN 32-160 4 32 50 100-350  ---
2 ZTN 32-200 11 32 50 100-351 75.000.000
3 ZTN 32-250 15.8 32 50 100-352 76.500.000
4 ZTN 40-160 7.5 40 65 100-353 ---
5 ZTN 40-200 15 40 65 100-354 76.500.000
6 ZTN 40-250 30 40 65 100-355 80.000.000
7 ZTN 50-160 11 50 65 100-350 ---
8 ZTN 50-200 18.5 50 65 100-350 80.000.000
9 ZTN 50-250 45 50 65 100-350 95.000.000
10 ZTN 65-160 18.5 65 80 100-350 ---
11 ZTN 65-200 37 65 80 100-350 90.000.000
12 ZTN 65-250 55 65 80 100-350 100.000.000
13 ZTN 80-160 22 80 100 100-350 ---
14 ZTN 80-200 55 80 100 100-350 100.000.000
15 ZTN 80-250 90 80 100 100-350 110.000.000
16 ZTN 100-200 75 100 125 100-350 120.000.000
17 ZTN 100-250 110 100 125 100-350 130.000.000
             
          EN-1.0619 CASING
          en-jl1040 IMPELLER
          EN-1.1191 SHAFT
          seal rings SEALING

 

Template Design:Dima Group