عایق صدا ( جاذب صوت )

نسوز با سطح شانه  تخم مرغی (Egg  face)

پشت چسب دار  جهت نصب آسان بروی سطح صاف

 دیوارهای داخل موتور خانه ها و اتاق دیزل و کانوپی های موتور ژنراتور ها

Template Design:Dima Group